Duety Partnerskie

Duety Partnerskie

Dla kogo?

Dla wspólników, partnerów, członków zarządu, osób zarządzających na równoległych stanowiskach w strukturze ( np. szefów pionów ) lub dla duetów w linii szef – podwładny.

Co to jest?

Indywidualny trening, w którym biorą udział 2 osoby będące w relacji biznesowej w ramach jednej firmy. Prowadzone przez 2 trenerów.

Po co ?

Aby budować skuteczną współpracę w oparciu o koncepcję Love in Business i rozwijać biznes.

Czasem objawem braku dobrej współpracy są: narastające konflikty – niezgodności interesów, konflikty personalne – walka o władzę i ważność, rywalizacja, tworzenie się tzw. „drugiego obiegu“ informacji, a w efekcie – zastój w biznesie.

LOVE TO LEARN – SEE THE LATEST COURSES

You have what it takes to put love in your business?

Let’s talk!