Interwencje kryzysowe

Interwencje kryzysowe

Dla kogo ?

Dla liderów, osób zarządzających, partnerów, pracowników i zespołów itp.

Kiedy skorzystać z konsultacji?

  • pojawia się konflikt w organizacji, zespole lub na poziomie personalnym
  • biznes nie rozwija się, „nie idzie“, „zastój“
  • pojawia się wypalenie , brak zaangażowania , chęci działania itp
  • pojawiają się oznaki braku komunikacji: unikanie spotkań, mówienie „nie wprost“, politykowanie, brak dyskusji o trudnych sprawach

LOVE TO LEARN – SEE THE LATEST COURSES

You have what it takes to put love in your business?

Let’s talk!