Lider godny zaufania

Lider godny zaufania

Dla kogo?

Dla osób, które pełnią funkcję zarządcze w firmie: kierowników, dyrektorów, managerów projektów, prezesów, właścicieli firm, partnerów itp.

Co to jest?

Jest to proces zorientowany na realizację celów lidera wynikających z jego  aktualnych potrzeb. Poza oczywistym zdefiniowaniem celów, lider określa stan pożądany, odkrywa dotychczasowe przeszkody, a następnie znajduje rozwiązania i wdraża je w życie. W konsekwencji nowych doświadczeń osiąga swoje cele. Trening pomaga wypracować nowe nawyki myślenia, zachowania i działania: m.in: nowy sposób zarządzania, nowe umiejętności lidera, spójną i autentyczną postawę, otwartą komunikację itp. Poszerza  świadomość siebie i rozumienia innych ludzi. Dzięki czemu wzmocnia poczucie sprawczości oraz podnosi jakość budowanych relacji w życiu zawodowym i osobistym.

W tym treningu trener korzysta z różnych metod i technik wspierających rozwój człowieka: coachingowych, trenerskich, mentorskich, terapeutycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb liderów.

TRENING INDYWIDUALNY – trening oparty na „self expirience“ lidera, dostępny w trzech opcjach:

1 . TURBO CO-TRENING– intensywny trening prowadzony przez 2 trenerów trwający max 3 miesiące, spotkania odbywają się w odstępach tygodniowych, trwających 1,5 -2 h każde.

2. DOUBLE CO-TRENING – prowadzony przez 2 trenerów trwający 6 miesięcy, spotkania odbywają się w odstępach dwu – tygodniowych, trwających 1,5 – 2 h każde.

3. SIPMLE TRENING – prowadzony przez 1 trenera trwający od 6-12 miesięcy, spotkania odbywają się w odstępach dwu, trzy -tygodniowych, trwających 1 – 1,5 h każde.

TRENING GRUPOWY – trening oparty na „self expirience“ grupy, dostępny w dwóch formach:

  1. ZAMKNIĘTA – dla liderów z jednej organizacji
  2. OTWARTA – dla liderów z różnych organizacji

Maksymalna ilość osób w grupie – 8 , trening prowadzony przez 2 trenerów.

Po co?

Aby lider potrafił tworzyć warunki do własnego rozwoju, ludzi, którym przewodzi i biznesu poprzez budowanie postawy lidera opartej na koncepcji Love in Business.

LOVE TO LEARN – SEE THE LATEST COURSES

You have what it takes to put love in your business?

Let’s talk!