Relacje damsko – męskie w biznesie

Relacje damsko – męskie w biznesie / Rola Kobiety / Mężczyzny w prowadzeniu, zarządzaniu Biznesem

Dla kogo?

Dla osób zarządzających lub pełniących ważne role mające wpływ na rozwój biznesu.

Co to jest?

Trening grupowy dla grup zamkniętych (w ramach jednej organizacji).

Maksymalna ilość osób w grupie – 8. Grupa mieszana – kobiety i mężczyźni . Prowadzony przez 2 trenerów.

Po co ?

Aby zrozumieć naturalną rolę i predyspozycję kobiet i mężczyzn, wykorzystać w pełni potencjał określony płcią zamiast „rywalizacji“ lub „udawadniania“, uzupełniać się w codziennym budowaniu i rozwoju biznesu, opartym na koncepcji Love in Business.

LOVE TO LEARN – SEE THE LATEST COURSES

You have what it takes to put love in your business?

Let’s talk!