Szczęśliwy Zespół

Szczęśliwy Zespół

Dla kogo?

Dla zespołów zarządzających, wykonawczych, operacyjnych, projektowych, wspierających. 

Co to jest?

Trening kierowany do istniejących zespołów, prowadzony przez 2 trenerów. Czas trwania treningu oraz częstotliwość spotkań zależy od potrzeb i kontekstu zespołu.

Trening oparty „na procesie, odpowiadający na rzeczywiste potrzeby zespołu i organizacji. Proces poprzedzony jest diagnozą organizacji i zespołu. Praca podczas całego procesu, oparta jest na „self expirience“ zespołu z wykorzystaniem wszelkich metod rozwojowych.

Po co?

Aby zespół korzystał w pełni ze swojego potencjału, osiągał dobre rezultaty, a przez spójność w komunikacji oraz kulturę relacji, współtworzył kulturę organizacyjną opartą na koncepcji Love in Business.

Kiedy warto skorzystać z treningu?

 • kiedy zespół potrzebuje „zaistnieć“ lub chce wzmocnić swoją pozycję w firmie,
 • kiedy zespół ma nowego lidera,
 • kiedy zespół przeżywa kryzys,
 • kiedy zauważalny jest spadek wyników lub zaangażowania w zespole,
 • kiedy lider chce wzmocnić zespół i usamodzielnić zespół , przygotowywując go do kolejnych wyzwań,
 • kiedy nastąpiła zmiana członków zespołu w wyniku rozpadu, naboru lub fuzji i potrzebna jest integracja i szybka adaptacja
 • kiedy został powołany nowy zespół lub nowa funkcja dla istniejącego zespołu,

Jakie są korzyści?

 • praca na realnych sytuacjach,
 • usuwanie ograniczeń w realizowaniu celów bieżących,
 • realizacja celów bieżących,
 • praktykowanie kultury otwartości i zaufania,
 • uczenie się z własnych doświadczeń,
 • przygotowanie do większych wyzwań,
 • modelowanie pracy zespołowej w organizacji,

LOVE TO LEARN – SEE THE LATEST COURSES

You have what it takes to put love in your business?

Let’s talk!