Ustawienia Systemowe

Ustawienia Systemowe

Dla kogo?

Dla właścicieli firm, partnerów, prezesów, menedżerów i pracowników.

Co to jest?

Forma pracy, która w niezwykle szybki, trafny i głęboki sposób pokazuje powody niewytłumaczalnych kryzysów oraz wskazuje drogi wyjścia z nich i daje szansę dalszego rozwoju.

Sesja odbywa się w grupie zamkniętej. Klient opisuje problem, a prowadzący rozrysowuje schemat firmy, jej strukturę osobową, założycielską i finansową. Na tej podstawie precyzowany jest problem, który będzie „ustawiany“. Następnie spośród uczestników wybierani są reprezentanci symbolizujący ważne osoby lub pojęcia np. rynek, pieniądz, nieruchomości, misja, decyzje itp. Wykorzytsując zainstniała pomiędzy ustawianymi elementami relację i energię, prowadzący diagnozuje problem i szuka jego rozwiązania. Towarzyszy temu omawianie strategii biznesowych.

Po co?

Business constellations maja charakter praktyczny i obrazowy. Nie tworzy się w nich skomplikowanych teorii dotyczących organizacji, formułuje się natomiast podstawowe prawa i zasady funkcjonowania organizacji, jako dynamicznego systemu, którego potrzeby muszą być zaspokojone, aby mógł on istnieć i rozwijać się.

LOVE TO LEARN – SEE THE LATEST COURSES

You have what it takes to put love in your business?

Let’s talk!