O nas

Love in Business by Lipko & Orzeszek

THE LOVE BEHIND THE BUSINESS OF “LOVE IN BUSINESS”

Kochaj i traktuj siebie, swoich pracowników, partnerów, klientów z szacunkiem, a oni przyniosą sukces Twojej firmie – by Lipko & Orzeszek

LOVE IN BUSINESS jest rewolucyjną koncepcją budowania biznesu opartego na miłości, czyli kształtowania w ludziach postawy życiowej, w której fundamentem są: świadomość siebie, prawda, wolność, szczęście, partnerstwo i piękno czytaj więcej …

To nasza odpowiedź na narcystyczny charakter dzisiejszego biznesu i organizacji, w których relacje oparte są na paradygmacie walki, wyniszczającej rywalizacji, manipulacji i lęku. Przyczynę tej sytuacji odnajdujemy w aktualnej kondycji świata, w którym dominują: ślepy konsumpcjonizm, fasadowość, agresja, koncentracja na pieniądzach, niedojrzałość, pogoń za sztucznie kreowanymi celami, sukces za wszelką cenę, potrzeba bycia najlepszym, najbogatszym i sławnym. W tym świecie nie ma człowieka, jest „zasób ludzki“ potrzebny do realizacji chorych ambicji ludzi, którzy mają władzę.

W koncepcji LOVE IN BUSINESS szacunek do człowieka jest fundamentem tworzenia dojrzałego biznesu. Szczęśliwy Ty, pracownik, partner, klient przynosi sukces Twojej firmie. czytaj więcej …

MISJA

„Człowieka buduje nie szacunek, lecz strach. To na nim buduje się imperia i za jego sprawą wszczyna rewolucję. W tym tkwi sekret wielkich ludzi. Kiedy ktoś się ciebie boi, zniszczysz go, zmiażdżysz, a w efekcie on zawsze obdarzy cię szacunkiem. Prymitywny strach jest upajający, wszechogarniający, wyzwalający. Zawsze silniejszy od szacunku“

–House of Cards – „Bezwzględna gra o władzę” M. Dobbs

Czyż powyższy fragment nie odzwierciedla przekonań większości ludzi biznesu? Strategie wiecznej wojny, walki o władzę, manipulacyjnych sposobów kontroli i wykorzystywania słabszych, znane są od początku powstania świata.

Wizja tak zagrażającego, nieprzyjaznego świata budzi w człowieku lęk, a ten z kolei wyzwala potrzebę zbrojenia się „na wszelki wypadek”, wzmaga podejrzliwość i kontrolę. W efekcie człowiek staje się samotny, zagubiony i coraz bardziej odizolowany od siebie i od innych.

Naszą odpowiedzią na świat zbudowany na lęku jest świat zbudowany na MIŁOŚCI.

Sposób na dobre i szczęśliwe życie, na szczęśliwy i skuteczny biznes nie odbywa się poprzez walkę, przemocowe strategie zarządzania, zachłanność, karmienie chorych ambicji ego, manipulacje, ale poprzez budowanie miłości do samego siebie i świata. I według nas to jedyna skuteczna droga do prawdziwej zmiany, płynącej z głębi nas i jednocześnie budującej naturalne, zdrowe procesy społeczne.

WARTOŚCI

„Kochanie siebie jest konieczne do tego, by móc kochać innych“ – Eckhart Tolle

Miłość – rozumiemy jako postawę życiową, na którą składają się:

Wiedza o sobie – proces nauki o sobie samym polegający na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania np.: „Kim Jestem?, Czego chcę?, Co jest dla mnie ważne?”, a także nazywanie wzorców i schematów warunkujących nasze uczucia i zachowania, poznawanie własnego systemu pochodzenia, uzdrawianie relacji się z uwikłań i uzależnień.

Prawda – poczucie uczciwości wobec samego siebie i wewnętrzna decyzja o życiu w zgodzie ze sobą, z tym co myślę i czuję, bez oszukiwania siebie i innych, autentyczne reagowanie na rzeczywistość i pokazywanie swojego prawdziwego Ja.

Wolność – odważne i odpowiedzialne życie według swoich wartości, podejmowanie świadomych wyborów i decyzji; zaufanie swojej wewnętrznej mądrości. Pozwolenie sobie na kwestionowanie tego, w co wierzę i tego, co mnie otacza, nieustanne prawo do zadawanie pytań i poszukiwania nowych odpowiedzi, pozwolenie sobie na „nie wiem”, dzielenie się własną opinią, słuchanie opinii innych, otwieranie się na nowe perspektywy i chęć doświadczania.

Szczęście – dawanie sobie prawa do radości i przyjemności, podążanie własną drogą zgodnie z wewnętrznym głosem, kochanie siebie, przeżywania życia tu i teraz, otwartość na to co przynosi życie i pojawiające się wraz z nim możliwości, chęć autentycznego dzielenia się sobą z innymi ludźmi.

Partnerstwo – dojrzałe bycie z drugim człowiekiem bez uwikłań i uzależnień, oparte na prawdzie, szacunku, życzliwości, wolności i szczęściu. Czerpanie radości i przyjemności z poznawania siebie w kontakcie z drugim człowiekiem.

Piękno – kształtowanie w sobie wrażliwości na otaczający świat , ludzi, przedmioty, sztukę , muzykę , modę , smaki , filozofię itp , prowadzące do rozwoju i głębszego rozumienia siebie. Umiejętność życia w zachwycie i z pasją.

OBIETNICE

ZAUFANIE

ZAUFANIE

Jeśli nam ZAUFASZ

Osiągając to czego chcesz i pragniesz – zdrowe relacje, prosperujący biznes, satysfakcjonujące życie.

DOBRY BIZNES

LIPKO MAŁGORZATA

Psychoterapeutka, trenerka biznesowa, wykładowca akademicki. Założycielka Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego “Feniks” w Warszawie.

Od lat wspiera liderów w mądrym zarządzaniu, budowaniu skutecznych zespołów i odnajdywaniu ich osobistej drogi rozwoju. Skutecznie łączy różne podejścia i metody w służbie procesu rozwoju i “zdrowienia” człowieka. Posiada specjalizację i doświadczenie w pracy z grupami, zespołami, a także w kontakcie indywidualnym. Fascynatka procesu grupowego, perspektywy systemowej – od lat bada jego znaczenie i przełożenie na sukces osobisty i biznesowy. Podkreśla ogromną rolę intuicji i potencjału, jaki niesie ze sobą kobiecość w budowaniu zdrowych relacji w życiu społecznym i dobrze prosperujących biznesów. Fundament zdrowych systemów społecznych i organizacji biznesowych widzi we wzajemnym szacunku, życzliwości i mądrym uzupełnianiu się potencjału kobiet i mężczyzn. Z radością i pasją prowadzi autorskie, cykliczne szkolenia i warsztaty rozwojowe dedykowane kobietom w biznesie i dla “współczesnych Wiedźm”.

Kobieta dumna z faktu bycia kobietą…świadoma, mądra, silna i wrażliwa zarazem, pełna życia i radości…wciąż się rozwija, dokształca, podróżuje, doświadcza nieznanego. Odważnie od lat podąża swoją drogą – niejednokrotnie pod prąd, kwestionując zastaną rzeczywistość…nie boi się zadawać trudnych pytań, oglądać rzeczywistości z różnych perspektyw, eksperymentować – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Zawsze wierna sobie i swoim wartościom. Nie lubi być “wyznawcą jednej filozofii”…fascynuje ją różnorodność i odmienność… w otwartości na to, postrzega szansę do dojrzałego wzrastania człowieka. Filozoficzna natura pomaga jej szukać twórczych dróg, oddawać się samotności, znaleźć czas na bycie i działanie, szukać sensu istnienia. Doświadczenie straty nauczyło ją żyć tu i teraz, cieszyć się z tego, co przynosi każdy dzień, doceniać szczere, dobre relacje z ludźmi, kochać życie całym sercem.

Prywatnie, mama siedmioletniej Laury, wielbicielka Włoch, mody, kultury i kuchni śródziemnomorskiej. Kolekcjonerka butów – ma ich ponad 100 par. Pasjonatka sztuki, tańca i lotnictwa – 12 lat trenowała taniec latynoamerykański i standardowy, skończyła kurs pilota szybowca, ale radzi sobie także z większymi maszynami. W wolnych chwilach improwizuje w teatrze improwizacji.

ORZESZEK KATARZYNA

Coach, mentorka, trenerka i konsultantka biznesu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe i managerskie. Specjalista ds budowania zaangażowanych i efektywnych zespołów.

Pracowała przez 17 lat w organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach managerskich. Biznes, który współtworzyła, zawsze oparty był o pracę zespołową. Jako lider dbała zarówno o strategię jak i o warunki, w jakich miała być ona realizowana. Nie od początku w jej podejściu widoczne były nastawienie na współpracę i świadomość swojej roli. Jednak mimo wielu błędów, często doświadczonej samotności i wytrwałości w pokonywaniu trudności, poszukiwała nowych sposobów na coraz lepszą współpracę, usprawnianie pracy i osiąganie wysokich wyników. Dzisiaj wie, że współpraca, innowacyjność i przewidywanie konsekwencji swoich działań, są jej naturalnie wykształconymi kompetencjami. Przemiana jakiej doświadczyła jako lider polegała na odejściu od posiadania racji i nieustannym mówieniu ludziom, co maja robić, a skupieniu się na tworzeniu przestrzeni i warunków potrzebnych im do działania. Zaangażowanie i branie odpowiedzialności za siebie stało się wówczas naturalnym elementem bycia każdego członka zespołu. Doświadczenia te, stały sie impulsem do dalszych poszukiwań, aby znaleźć odpowiedź na pytania: W jaki sposób lider świadomie i w sposób powtarzalny, może tworzyć zaangażowane i efektywne zespoły? Co musi wiedzieć? Jaka jest jego rola i wpływ? Jakich umiejętności potrzebuje się nauczyć? Z czasem, te poszukiwania przerodziły się w prawdziwą pasję i potrzebę dzielenia się tą wiedzą z innymi, którzy chcą być najlepszymi liderami, rozbudzając w ludziach zaangażowanie i gotowość brania odpowiedzialności za siebie. Jako Coach ma za sobą ponad 2000 godzin spotkań indywidualnych i tysiące godzin poprowadzonych spotkań grupowych. Pracuje z liderami dużych organizacji, właścicielami i partnerami prywatnych przedsiębiorstw, młodymi przedsiębiorcami, tworzącymi start-up’y, młodymi Kobietami i zespołami projektowymi. Obecnie z radością doradza, uczy i towarzyszy  ludziom w lepszym rozumieniu i poznawaniu siebie, swojego wpływu i jego konsekwencji, rozpoznawaniu i rozumieniu zachowań innych ludzi, budowaniu zaangażowanych i skutecznych zespołów, tworzeniu zdrowych biznesów, opartych o kulturę zaufania, szacunku, życzliwości i wzajemnej troski.

Zawsze chciała aby, jej życie było piękniejsze. Posiada wrodzoną ciekawość i otwartość na doświadczanie. Nieustannie poszukuje nowych inspiracji i odkryć, lubi stawiać siebie w pozycji ucznia… doświadczać…nowych sposób myślenia, działania, smaków, melodii, sztuki… po prostu życia. Poszukiwanie dotyczy również jej samej … poszukuje siebie w codzienności, aby stawać się lepszym człowiekiem dla Siebie, a przez to również dla innych. Swoje życie, określa podróżą od potrzeby bycia ważną dla innych, do bycia ważna dla siebie, biorąca odpowiedzialność za siebie …, to pozwala jej na autentyczne bycie ze sobą i innymi ludźmi.  Jest wrażliwa i emocjonalna, posiada naturalne nastawienie na innych a jednocześnie jest zorientowana na działanie i osiąganie tego, czego chce. Towarzyszy jej odwaga, aby podążać swoją drogą. Uważa, że prawdziwa wolność i bezpieczeństwo to życie w zgodzie z prawdą i rzeczywistością.  Ma zaufanie do swojej wewnętrznej mądrości, co pozwala jej na podejmowanie ryzyka i niejednokrotnie radykalnych decyzji w życiu osobistym i biznesowym.

Prywatnie, mama dorosłej już Igi i nastoletniej Neli. Wielbicielka mody, kultury, morza i słońca. Koneserka białego wina. Ostatnią pasją Katarzyny jest golf, spędza wiele godzin na polu golfowym aby wyćwiczyć mistrzowskie uderzenia. Lubi też szybkie sportowe samochody. Ale jeździ bardzo bezpiecznie – skończyła kurs bezpiecznej jazdy.

W swojej praktyce integruje własne poszukiwania, doświadczenia, skuteczne praktyki, teorie i metody m.in: Co-active coaching, Coachwise coaching, Inteligencja Emocjonalna i Style Przywódcze, Agile Leadership, Clean language, Modelowanie symboliczne, Emergent knoweledge, Clean Space, terapia systemowa, Life Flow Therapy, medytacja, praktyki Kena Wilbera, trening mentalny, fizyczny i wiele innych.

LOVING IT

Radość bycia z samym sobą, rodzi umiejętność bycia z drugim człowiekiem...by Lipko & Orzeszek, Trening indywidualny, Hilton, Warszawa, Poland
Zachłanność i zaciętość niszczy relacje z innymi ...a biznes to relacje.by Lipko & Orzeszek, Konsultacja menedżerska, Building Spire, Warszawa , Poland
W biznesie - tak jak w dobrym związku - ważne, aby patrzeć w tym samym kierunku i kierować się tymi samymi wartościami...by Lipko & Orzeszek, Konsultacja - Plac Europejski, Warszawa , Poland
Koncentrując się na osiągnięciu celu, nie zgub po drodze człowieka... by Lipko & Orzeszek, Konsultacja menedżerska, Ośrodek ``Feniks``, Warszawa , Poland

Do you have what it takes to put love in your business?