Next
Paź 09

MASTER OF BUSINESS RELATIONS

CO TO JEST?

Trening rozwoju liderów biznesu – MBR ®, to półtoraroczny proces zmiany, oparty na doświadczeniu „self-experience”, mający na celu edukowanie ludzi z zakresu podstawowej wiedzy o sobie, a także podnoszenia ich świadomości funkcjonowania zawodowego, co wpływa na kondycję biznesu, który tworzą i ma bezpośrednie przełożenie na wyniki biznesowe.

Udział w treningu poprzedzony jest indywidualną, 1,5 – godzinną rozmową rekrutacyjną. Podczas tego spotkania, uczestnicy i prowadzący, będą mieli okazję poznać się, porozmawiać o kontekście biznesowym i o tym, w jaki sposób trening może pomóc uczestnikowi w rozwoju osobistym i w rozwoju biznesu.

Trening prowadzony jest w małych, 12 osobowych grupach, które spotykają się w cotygodniowych lub comiesięcznych odstępach czasu, zgłębiając wiedzę o sobie, procesach społecznych oraz ucząc się budowania prawdziwych i głębokich relacji z innymi ludźmi.

Doświadczanie, praktykowanie, obserwowanie, refleksja oraz trenowanie nowych umiejętności to domena tego treningu. Fundamentem jest kontekst biznesowy uczestnika, dzięki czemu trening ten jest niezwykle praktyczny i wymierny w zastosowaniu.

DLA KOGO?

Trening został stworzony z myślą o aktualnych kierownikach, menadżerach, liderach zespołów, prezesach i właścicielach firm, którzy chcą tworzyć kulturę autentycznego, prawdziwego zaangażowania i efektywności biznesowej.

DLACZEGO WARTO I PO CO?

To kim są liderzy jako ludzie, wpływa na kulturę organizacji, którym przewodzą. Patologia organizacji jest następstwem patologii liderów. Świadomość tego, jest częścią odpowiedzialności jaką warto, aby wzięli oni na siebie. Dlatego tak ważny jest rozwój osobisty, czyli: pogłębianie wiedzy o sobie, procesach społecznych oraz uczenie się budowania prawdziwych i głębokich relacji z innymi ludźmi.

PO CO POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ O SOBIE, POZNAWAĆ SIEBIE?

Biznes od zawsze poszukuje „magicznych” sposobów na sukces, najskuteczniejszych metod, technik i strategii zarządzania. 
A tymczasem sukces biznesu, zależy od dojrzałości człowieka, jego osobowości, umiejętności nawiązywania relacji z innymi i poczucia osobistej satysfakcji i szczęścia.

Pracując z ludźmi przez lata, zaobserwowałyśmy, że żadna technika – nawet najlepsza – nie będzie skuteczna w momencie, gdy używa jej człowiek, który jest niedojrzały, nieświadomy, nie lubi siebie, nie lubi innych, nie lubi pracy, do której przychodzi…a jego postawę buduję poczucie krzywdy i lęku, zaś jedyną motywacją utrzymania stanowiska jest to, aby zarabiać pieniądze.

W rozwoju liderów nie chodzi o trenowanie sztucznych regułek, umiejętności, technik czy kolejnej rewolucyjnej teorii, ale o tworzenie w długotrwałym procesie autentycznej postawy życiowej, w której fundamentem są: świadomość siebie, prawda, wolność, szczęście, partnerstwo i piękno.

Wiedza o sobie – proces nauki o sobie samym polegający na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania np.: „Kim Jestem?, Czego chcę?, Co jest dla mnie ważne?”, a także nazywanie wzorców i schematów warunkujących nasze uczucia i zachowania, poznawanie własnego systemu pochodzenia, uzdrawianie się relacji z uwikłań i uzależnień.

Prawda – poczucie uczciwości wobec samego siebie i wewnętrzna decyzja o życiu w zgodzie ze sobą, z tym co myślę i czuję, bez oszukiwania siebie i innych, autentyczne reagowanie na rzeczywistość i pokazywanie swojego prawdziwego Ja.

Wolność – odważne i odpowiedzialne życie według swoich wartości, podejmowanie świadomych wyborów i decyzji; zaufanie swojej wewnętrznej mądrości. Pozwolenie sobie na kwestionowanie tego, w co wierzę i tego, co mnie otacza, nieustanne prawo do zadawanie pytań i poszukiwania nowych odpowiedzi, pozwolenie sobie na „nie wiem”, dzielenie się własną opinią, słuchanie opinii innych, otwieranie się na nowe perspektywy i chęć doświadczania.

Szczęście – dawanie sobie prawa do radości i przyjemności, podążanie własną drogą zgodnie z wewnętrznym głosem, kochanie siebie, przeżywania życia tu i teraz, otwartość na to co przynosi życie i pojawiające się wraz z nim możliwości, chęć autentycznego dzielenia się sobą z innymi ludźmi.

Partnerstwo – dojrzałe bycie z drugim człowiekiem bez uwikłań i uzależnień, oparte na prawdzie, szacunku, życzliwości, wolności i szczęściu. Czerpanie radości i przyjemności z poznawania siebie w kontakcie z drugim człowiekiem.

Piękno – kształtowanie w sobie wrażliwości na otaczający świat , ludzi, przedmioty, sztukę , muzykę , modę , smaki , filozofię itp , prowadzące do rozwoju i głębszego rozumienia siebie. Umiejętność życia w zachwycie i z pasją.

Poziom dojrzałości jako człowieka, bezpośrednio wpływa na poziom dojrzałości biznesu, który tworzy, niezależnie od tego, czy jest jego właścicielem, czy pracownikiem. Każdy biznes tworzą ludzie, a więc jest on obrazem ich kondycji psycho-emocjonalnej, systemu wartości i moralnego odniesienia do rzeczywistości.

PO CO POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ O PROCESACH SPOŁECZNYCH?

Ważna jest koncentracja na prawdziwym rozwoju ludzi, bo to oni
są fundamentem sukcesu każdej firmy. 
Ale nie chodzi o to, aby dostarczać ludziom kolejnej porcji wiedzy i teorii, uczyć manipulacji, ani szufladkować ich poprzez nadawanie pseudo-psychologicznych etykiet, tylko naprawdę ich zobaczyć, usłyszeć i uszanować.
Dlatego potrzebna jest edukacja i budowanie świadomości ludzi w zakresie funkcjonowania społecznego w życiu. Biznes jest elementem życia i jednym z kontekstów, w którym funkcjonujemy. W związku z tym, tutaj również obowiązują te same naturalne prawa zdrowej egzystencji człowieka.

PO CO UCZYĆ SIĘ BUDOWANIA PRAWDZIWYCH I GŁĘBOKICH RELACJI Z INNYMI LUDŹMI?

Według nas przywództwo – to autentyczna postawa życiowa, sztuka bycia odpowiedzialnym za bycie sobą i budowanie relacji z ludźmi, lubienie siebie i innych ludzi. To bycie z ludźmi bez potrzeby manifestacji swojej wiedzy, pozycji i władzy. To dojrzałe stawanie na czele z szacunkiem do siebie i do innych.

W dojrzałej postawie człowiek musi mieć jasność, co wartościowego może dać i czego chce w zamian. To dojrzałe bycie z drugim człowiekiem, bez uwikłań i uzależnień, jest oparte na prawdzie, szacunku, życzliwości, wolności i szczęściu. W efekcie daje nam wiele radości i przyjemności z poznawania siebie w kontakcie z drugim człowiekiem. Budując zdrowe relacje, zdrowe zespoły i zdrowe otoczenie, w którym funkcjonujemy zawodowo, tworzymy zdrowy biznes.

JAK WYGLĄDA PROGRAM?

Trening MBR® składa się z:

 indywidualnego spotkania diagnostyczno-rekrutacyjnego,

 sześćdziesięciu, 4 -godzinnych, cotygodniowych spotkań grupowych (Warszawa) lub piętnastu 2 – dniowych, comiesięcznych spotkań grupowych (Bydgoszcz, Kraków, Gdynia)

 dwóch, 5 – dniowych wyjazdów grupowych (Hotel Bryza, Jurata)

PROGRAM MBR® ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY WEDŁUG: PERSONAL GROWTH PROCESS, KTÓRY OPIERA SIĘ NA PIĘCIU FILARACH:

 

ILE WYNOSZĄ OPŁATY

Przy płatności:
• miesięcznej, uiszczanej do 10 każdego miesiąca – 1550 PLN netto+23% VAT (całkowity koszt – 27 900 PLN netto + 23% VAT)
• jednorazowej, uiszczonej 7 dni przed rozpoczęciem treningu -19530 PLN netto+23% VAT

Ceny obowiązują do 30.12.2018r. Ceny nie uwzględniają kosztów dojazdów oraz noclegów. Przy wyjazdach zorganizowanych – ceny dla uczestników na warunkach preferencyjnych.

ZAPRASZAMY!!!ZOBACZ RÓWNIEŻ